Karta podatkowa

Karta podatkowa to dokument, który otrzymuje każdy podatnik mniej wiecej w drugiej połowie listopoda.
Karta podatkowa jest generowana na postawie umowy o prace , prowadzenia jednoosobowej działalnosci gospodarczej  w pełnym wymiarze czasu, lub w sytuacji łączenia tych dwóch możliwości zarobkowych jednocześnie.

Karta podatkowa jest niezwykle ważna

Karta podatkowa jest rodzajem budżetu zawartym między podatnikiem a organami podatkowymi.
Bardzo istotne jest, aby karta została sporządzona poprawnie i rzetelnie, zarówno dla pracowników kontraktowych jak i osób prowadzacych jednoosobową działalność gospodarczą.
Istotnymi czynnikami przy kalkulacji karty podatkowej są min. : przypuszczalna kwota dochodów ( umowa o prace), zysk z działalności gospodarczej, dojazdy to pracy, zasiłki itp. Należy aktualizować kartę podatkową w razie zmian, ponieważ to ona decyguje o wysokości ulg w ciągu roku, a zatem o wyniku końcowym rocznego rozliczenia podatkowego za dany okres rozliczeniowy.
Podsumowując karta podatkowa decyduje o tym czy podatnik po rozliczeniu rocznym będzie miał nadpłate, niedopłate bądz zero z tytułu zaliczki na podatek dochodowy.

IU Service ApS doświadcza corocznie duży popyt na doradztwo i poprawną kalkulację karty podatkowej.

Cena

Karta podatkowa wersja elektroniczna 240,-

w cene nie wliczono moms.

Odpowiedzialność

  • Ponosimy odpowiedzialność za umieszczenie odpowiednich kwot w właściwe rubryki.
  • Sporządzamy kalkulację karty podatkowej na podstawie informacji udzielonych nam przez Klienta.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje udzielone nam przez Klienta. Nie mamy mocy prawnej do ich weryfikacji ze stanem rzeczywistym.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ....

W przypadku wypełnienia poprawnie formularza zgłoszeniowego, skontaktujemy się  z Państwem w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
Dziękujemy za Państwa cierpliwość.

Nasz numer kontaktowy: +45 93 85 80 85

Napisz do nas ....


Thrane.nu