Polityka dotycząca danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Jesteśmy administratorenm danych - jak się z nami skontaktować?

IU Service ApS jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymaliśmy od Państwa :

IU Service ApS
Frederiksbergvej 20
8723 Løsning
CVR-nr.: DK42390798
Telefon: +45 93 85 80 85
E-mailadresse: mail@iuservice.dk

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 

Podczas korzystania z naszej strony internetowej gromadzone są następujące dane osobowe.

Korzystając z naszej strony internetowej, zazwyczaj zbierane i przetwarzane są następujące informacje: ades IP, dane demograficznei geograficzne, a także informacje techniczne dotyczące komputera, tabletu lub telefonu, oraz informacje o odwiedzanych, przez Państwa, stronach internetowych ( zainteresowania).
Dany adres IP jest anonimowy, co uniemożliwia powiązania adresu IP z konkretną osobą.

W chwili udzielenia zgody i wprowadzeniu danych przez Państwa, w wyniku wypełnienia formularza kontaktowego czy zgłoszenia o wysyłanie przez nas informacji o nowościach lub informacjach bieżących, bedą również przetwarzane:

  • nazwa
  • numer telefonu
  • e- mail

Powyższe dane są przechowywane do momentu wycofania zgody. Zgoda może byc wycofana w każdej chwili.
Informacje te są wykorzystywane do celów analizy statystycznej, oraz w celu optymalizacji naszych usługi oraz  treści; w tym analizę ogólnego zachowania użytkownikai re-marketing. Ponadto  informację te  będą wykorzystywane w celu świadczenia wybranych usług bądź też w celach kontaktowych sprawach ofert sprzedaży lub nowości.
Informacje pochodzą z danych zebranych za pomocą plików cookies przeglądarki internetowej. Szczegółowe informację dotyczące korzystania z plików cookies mogą Państwo znaleźć na : „ polityka dotycząca plików cookies”.

Podjęliśmy szereg środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobiegnięciu naruszenia prawa w tej kwestii min.: działania przeciwko przypadkowemu lub nielegalnemu usunięciu, publikacji, utracie lub degradacji danych; gromadzeniu danych i ich późniejszym przetwarzaniu przez osoby lub podmioty niepożądane.
 Gromadzone dane są usuwane po wycofaniu zgody przez użytkownika lub  braku legalnego celu ich dalszego gromadzenia bądź przetwarzania.

Rekrutacja pracowników a dane osobowe i ich przetwarzanie.

Z chwilą ubiegania się o prace u nas, Państwa dane osobowe będą gromadzone.
Dla celów rekrutacyjnych zachowujemy maile nadesłane przez kandydatów, wraz z ich zawartoscią tj np.: list motywacyjny, CV, referencje, certyfikaty itp. Przechowujemy tylko informacje udzielone nam przez samych kandydatów. Wysyłając do IU Service ApS  podanie o prace, wyrażąją Państwo zgodę na przechowywanie wszystkich danych zawartych w dokumencie, wraz z załącznikami, na okres 6 miesięcy.

IU Service ApS zastrzega sobie prawo do weryfikacji aplikacji o pracę i przechowywaniu tylko wybracych podań.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przechowywania danych osobowych jest zawarcie umowy.
Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych opiera się na zawartej umowie i zasadach zawartych w art. 6 punkt 1 litera f .

Celem przechowywania Państwa danych są :

  • kontakt
  • świadczenie usług
  • rozwijanie wachlarzu naszych usług
  • dane statystyczne

Informacje są przechowywane wewnetrznie jak również przekazywane są one zewnetrznym podmiotom przetwarzająmym dane osobowe, dopóki nie wygaśnie podstawa prawna ich dalszego przechowywania lub przetwarzania.


Odbiorcy lub kategorie adresatów

Informujemy, że w celu zapewnienia najwyższej jakości naszych usług, przekazujemy Państwa dane osobowe innym podmiotom przetwarającymi dane taki jak np program księgowy.

Skąd pochodzą dane osobowe?

Dane osobowe, które przetwarzamy, uzyskiwane są od osoby kontaktowej bądz innego pracownika danego podmiotu gospodarczego, ktróry wyraża chceć skorzystania z naszych usług.

Prawo do cofnięcia zgody

Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody w każdej, dowolnej chwili. Można to uczynić, kontaktując się z nami, patrz dane kontaktowe punt 1.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzieloej wcześniej zgody, aż do chwili  jej wycofania.

Państwa prawa

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych mają Państwo szereg praw i przywilejów z tego tytułu. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy wraz z pozostałymi danymi.

Mają Państwo prawo do korekty swoich danych osobowych.
W szczególnych przypadkach mają Państwo prawo skadania wniosku o usnięcie swoich danych przed upływem okresu 6 miesięcy.

W niektórych przypadkach mają Państwo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; w ramach korzystania z tego prawa możemy w przyszłości przetwarzać informacje ( inne niż przechowywanie) wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony osoby lub ważnych interesów społecznych.

W niektórych przypadkach mają Państwo prawo sprzeciwić się naszemu legalnemu przetwarzaniu Państwa danych. Mają Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania wyżej wymienionych danych dla celów marketingu bezposredniego.
W niektórych przypadkach mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także prawo do przenoszenia, bez żadnych przeszkód, tych danych osobowych z jednego adminstratora do drugiego.
Wiecej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Duńskiej Agencji Ochrony Danych : www.datatilsynet.dk.

Skargi do Duńskiej Agencji Ochrony Danych

Wszelkie skargi i zażalenia o niezgodnym z prawem przechowywaniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych należy przesyłac do Duńskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych. Informacje kontaktowe są dostępne na : www.datatilsynet.dk.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

IU Service ApS zobowiązuje się do poinformowania Klienta, najszybciej jak to będzie możliwe, o naruszeniu lub ryzyku naruszenia bezpieczeńtwa danych osobowych poszczególnych Klientów, których sprawa dotyczy.

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKKIES

IU Service ApS używa plików cookies na swojej stronie internetowej. Informujemy również, iż korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo na to swoją zgodę. Cookie to mały plik, który przechowywany jest w Państwa urządzeniu np komputerze czy telefonie, slużący do identyfikacji danego urządzenia odwiedzającego naszą stronę.

Statystyki odwiedzających i doświadczenia użytkownika

Pliki cookies umożliwiają nam sporzadzenie statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz  jej optymalizacji. Możemy uzyskać informacje o ilości i sposobie użytkowania naszej witryny przez Państwa.
Wszystkie nasze poczynania mają na celu zapewnienie wysokiej jakości korzystania z naszej strony internetowej, a w rezultacie końcowym miłych doświadczeń z jej użytkowania.

Reklamy

Używamy również plików cookies w celu wyświetlenia wybranych reklam Naszym Klientom. Wyżej wymienione pliki mogą być użyte przez  nas do uzyskania informacji o np. otwarciu reklamy, odwiedzeniu naszej strony internetowej a na koniec wypełnienia formularza kontaktowego przez Klienta.

U dostępnienie informacji osobom trzecim

Udostępniamy informację z plików cookies osobom trzecim,  ponieważ korzystamy z Google Analytics do generowania statystyk dotyczących zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do działań reklamowych w Google, Facebook i Linkedin. Informacje o gromadzeniu i udostępnianiu danych osobowych zawarte są w polityce dotyczącej danych osobowych. na stronie internetowej IU Service ApS znajdą Państwo listę partnerów zewnętrznych przechowujących pliki cookies.

  • Google
  • Facebook

Informacje o dokumencie
Jest to pierwsza wersja polityki dotyczących danych osobowych sporządzona przez IU Service ApS z dnia 1 czerwca 2021.

Thrane.nu